MEGHATALMAZÁS

a Pályázó nevében történő pályázatbenyújtásra és teljeskörű ügyintézésre a projekt lezárásáig

"Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva" Pályázati Felhíváshoz

Alulírott Pályázó

Név:

Anyja neve:

Születési hely, dátum:

Állandó lakcím:

Adóazonosító jel:

meghatalmazom

Név:

Anyja neve:

Születési hely, dátum:

Állandó lakcím:

Személyazonosító igazolvány száma:

hogy a "Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva" Pályázati Felhíváshoz nevemben az alábbi megvalósítási címre pályázatot nyújtson be, és a pályázattal kapcsolatos ügyintézés során helyettem és nevemben teljeskörűen eljárjon.

Beruházással érintett ingatlan pontos címe:

Ingatlan helyrajzi száma:

Ez a meghatalmazás visszavonásig, illetve a projekt zárásáig érvényes.

Keltezés: ....................................................,202 . . .......


                               Meghatalmazó (pályázó)                                                             Meghatalmazott

                                            aláírása                                                                                     aláírása

Tanúk:

1. Tanú                                                                                              2. Tanú

Név:......................................................                                    Név:...................................................

Lakcím:.................................................                                   Lakcím:..............................................

Szig. szám:.............................................                                 Szig. szám:..........................................

Aláírás:.................................................                                   Aláírás:...............................................

Kezdőlap

Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!